Örebro Biodlarförening

I Karlslund finns Föreningsbigården för Örebro Biodlarförening. I bigården har vi utöver vårt lilla föreningshus ett antal bisamhällen som sköts av medlemmarna i Bigårdskommittén.

Föreningsbigården Karlslund

Årsmöte 2020-11-11 kl 18.00 – Inställt

Karlslunds Motionscentral & Café, Gäddestavägen 3, Örebro.
Inlämning av årsrapport.
Kaffe och smörgås till självkostnadspris.
Anmälan till Git Welamsson, 073-872 38 03, Epost: gits.post@gmail.com

Välkomna!

Med rådande covid-19 pandemin har vi beslutat att skjuta upp årsmötet, som var planerat till den 11 november, till nästa år. I praktiken så förlängs uppdragen för styrelse och andra funktioner med ett år.

Flera av våra medlemmar är i riskgruppen och har meddelat att de inte kommer pga. covid-19. Vi i styrelsen respekterar dem som väljer att avstå och tycker också att det är ett klokt beslut. I nuvarande situation är det inte rätt och demokratiskt att hålla ett årsmöte där en stor grupp inte deltar.

Vi får alla lägga 2020 bakom oss och hoppas att 2021 blir ett bättre år på alla sätt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Örebro Biodlarförening