Örebro Biodlarförening

I Karlslund finns Föreningsbigården för Örebro Biodlarförening. I bigården har vi utöver vårt lilla föreningshus ett antal bisamhällen som sköts av medlemmarna i Bigårdskommittén.

Föreningsbigården Karlslund

Höstmöte 2019-10-09

Varmt välkomna till årets höstmöte onsdagen den 9 oktober 2019, kl. 18.00, Karlslunds Motionscentral och Café, Gäddestavägen 3, Örebro.

Emmy Sundström, veterinär och biodlare föreläser om Amerikansk yngelröta. Ta med honungsbedömningsprov och årsrapport.  Alla i distriktet är välkomna. Kaffe och smörgås till självkostnadspris.

Anmälan till Git Welamsson, gits.post@gmail.com /073-872 38 03.

Medarrangör är Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.