Honungsbedömningskommitté

Christer Söderström, sammankallande
019-46 53 84, 070-340 53 84
sticksjo.biodling@telia.com

Lars-Olof Andersson
070-530 96 96
lars-olov.andersson@ifmetall.se

Per Hagström
019-25 65 55

Kjell Isacson
0705-21 40 90
kjell@golstavik.se

Honungsprover för 2020 skall vara inlämnade senast 2020-10-15.