Valberedning

Hans-Olof Andersson, sammankallande
019-25 21 08, 0708-44 64 07
hoabifri@hotmail.com

Börje Gustafsson
019-20 09 70, 0709-843955
ekerbi@bahnhof.se